Od 1 października, żeby wjechać do Wielkiej Brytanii z krajów unijnych, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ze Szwajcarii, trzeba będzie okazać paszport, który musi być ważny przez cały okres pobytu w kraju. Podróżni będą mogli nadal korzystać z automatycznych bramek oznaczonych jako „ePassport” na lotniskach.

Od zasady jest kilka wyjątków, dotyczą one między innymi osób, które wcześniej uzyskały pozwolenie na pobyt w ramach unijnego programu osiedlania, oczekują na wydanie decyzji przez władze lub mają ważne pozwolenie na pracę. W tym wypadku do kraju będą mogły wjeżdżać na podstawie dowodu osobistego, ale tylko do 2025 roku.