Kanał Elbląski cud architektury.                                                                                                                                                        To jedno z najpopularniejszych miejsc Pojezierza Iławskiego.  Długość kanału 82 kilometry. Historyczna droga wodna pozwala na obcowanie z niezwykłą przyrodą i krajobrazem tego regionu.

Charakterystycznym elementem są zróżnicowane poziomy kanału rozciągające się na długości niemal 10 kilometrów. Kanał, z jedynym w Europie działającym systemem pochylni, znalazł się na Liście siedmiu cudów Polski. Początek kanału znajduje się w Elblągu a koniec w Ostródzie .